Shehu Law Firm promovon dhe kultivon një kulturë të bazuar në vlera morale, integritet, respekt, përgjegjësi dhe fokusim në drejtësi për klientin. Avokati Ben Shehu përveçse përfaqëson viktimat e dëmtuara gjithashtu punon dhe ndihmon për zgjidhjen më të mirë të mundshme për çështjet legale të klientëve. Ju mund të kontaktoni në zyrën tonë për çdo problem ligjor që mund t’ju paraqitet dhe ne jemi gati që t’ju përfaqësojmë dhe t’ju mbrojmë nga ana ligjore për të drejtën në emër tuaj.

Ne jemi të sigurtë që zyra jonë do t’ju përfaqësojë juve me kualitet të lartë juridik dhe do të arrijmë të zgjidhim çështjet ligjore për ju.


Avokati Ben Shehu është I qartë që çështjet ligjore tuaja kanë rëndësi të veçantë për jetën tuaj. Ne ju sigurojmë se çështjet e juaja do të jenë konfidienciale dhe klientët tanë do të përfaqësohen dhe të trajtohen me respekt dhe me dinjitet të plotë.


Ne ju falenderojmë për nderin dhe privilegjin që na jepni, duke zgjedhur zyrën tonë Shehu Law Firm, si përfaqësuesin tuaj ligjor.

 

Zyra në East Hartford

580 Burnside Avenue, Suite 5
East Hartford, CT 06108

Orari Zyrtar

Hënë-Premte: 10:00am - 7:00pm

Shtunë: 10:00am - 2:00pm

Diel: Closed

Zyra në Meriden

834 Broad Street
Meriden, CT 06450

FOLLOW US:

This web site is designed for general information only. The information presented in this site should not be construed to be formal legal advice or the formation of a lawyer/client relationship.

  • Facebook
  • YouTube