top of page

Shteti I Connecticut, ka një varësi ligjesh përsa I përket ligjeve të kafshëve dhe konkretisht qenit. Përsa I përket zinxhirit që lidh qenin, në shtetin CT është kundra ligjit në qoftë se qeni juaj vdes lirshëm pa zinxhir, domethënë jashtë kontrollit të të zotit, që të shqetësoje njerëzit në ambjentin përreth, që të lehë, të kafshojë apo të bezdisë ndokë.


Connecticut është një shtet mjaft strikt me këto ligje që do të thotë:


- Nëqoftëse qeni shkakton ndonjë dëm, I zoti I qenit ose personi që kujdeset për atë mban përgjegjësi dhe detyrim për dëmin e shkaktuar, duke përjashtuar rastin kur personi apo personat e tjerë janë në kundravajtje me ligjin, pra janë duke ngacmuar, apo keqtrajtuar qenin vetë gjatë momentit të sulmit të tij, ndaj tyre.


- Fëmijët minorë nën moshën 7 vjeç presupozohen që të mos jenë në kundravajtje të ligjit mbi ngacmimin, apo keqtrajtimit kundra qenit.


Ne e dimë ligjin, e njohim rëndësinë dhe pasojat serioze të një sulmi që mund të shkaktojë një qen, dhe prandaj për këtë arsye ne si zyrë jemi të gatshëm që t’ju përfaqësojmë nëqoftëse juve ju ndodh një rast I tillë.

bottom of page