Shteti I Connecticut, ka një varësi ligjesh përsa I përket ligjeve të kafshëve dhe konkretisht qenit. Përsa I përket zinxhirit që lidh qenin, në shtetin CT është kundra ligjit në qoftë se qeni juaj vdes lirshëm pa zinxhir, domethënë jashtë kontrollit të të zotit, që të shqetësoje njerëzit në ambjentin përreth, që të lehë, të kafshojë apo të bezdisë ndokë.


Connecticut është një shtet mjaft strikt me këto ligje që do të thotë:


- Nëqoftëse qeni shkakton ndonjë dëm, I zoti I qenit ose personi që kujdeset për atë mban përgjegjësi dhe detyrim për dëmin e shkaktuar, duke përjashtuar rastin kur personi apo personat e tjerë janë në kundravajtje me ligjin, pra janë duke ngacmuar, apo keqtrajtuar qenin vetë gjatë momentit të sulmit të tij, ndaj tyre.


- Fëmijët minorë nën moshën 7 vjeç presupozohen që të mos jenë në kundravajtje të ligjit mbi ngacmimin, apo keqtrajtimit kundra qenit.


Ne e dimë ligjin, e njohim rëndësinë dhe pasojat serioze të një sulmi që mund të shkaktojë një qen, dhe prandaj për këtë arsye ne si zyrë jemi të gatshëm që t’ju përfaqësojmë nëqoftëse juve ju ndodh një rast I tillë.

Zyra në East Hartford

580 Burnside Avenue, Suite 5
East Hartford, CT 06108

Orari Zyrtar

Hënë-Premte: 10:00am - 7:00pm

Shtunë: 10:00am - 2:00pm

Diel: Closed

Zyra në Meriden

834 Broad Street
Meriden, CT 06450

FOLLOW US:

This web site is designed for general information only. The information presented in this site should not be construed to be formal legal advice or the formation of a lawyer/client relationship.

  • Facebook
  • YouTube