Nuk Ka Pagesa Ligjore Derisa Të Fitojmë

Ligji Për Lëndimet Personale

Shpeshherë, klientët, viktima të dëmtimeve personale nuk e dinë se si duhet që të veprojnë në rastin e nje çështje të dëmtimit personal. Zyra e avokatisë Shehu do të vlerësojë dhe do të përcaktojë  çdo rast individualisht në mënyrën më të përshatshme për t’ju ndihmuar juve.


Ne mund të takohemi dhe të konsultohemi personalisht, që të mund të vlerësojmë në mënyrë spicifike, çështjen tuaj dhe dëmtimin tuaj personal. Ne e kuptojmë që gatishmëria për disa prej klientëve mund të jetë e limituar në kohë apo në mundësi, për këtë qëllim nëqoftësë ju nuk mund të vini personalisht në zyrën tonë, ne mund të vimë tek ju për t’ju ndihmuar në çështjen e dëmtimit tuaj personalisht.


Zyra e avokatisë Shehu e kërkon shumën legale të parave, vetëm kur neve jemi të sukseshëm në fitimin e çështjes. Ne përfitojmë dhe marrim përqindjen e shumës, vetëm në rastin e fitimit të çështjes në favor të klientit tonë. Nëqoftësë për ndonjë arsye kur ne si zyrë nuk arrijmë që të fitojmë çështjen në favorin tuaj, atëherë, ju nuk I detyroheni zyrës tonë ndonjë shumë legale.

Zyra në East Hartford

580 Burnside Avenue, Suite 5
East Hartford, CT 06108

Orari Zyrtar

Hënë-Premte: 10:00am - 7:00pm

Shtunë: 10:00am - 2:00pm

Diel: Closed

Zyra në Meriden

834 Broad Street
Meriden, CT 06450

FOLLOW US:

This web site is designed for general information only. The information presented in this site should not be construed to be formal legal advice or the formation of a lawyer/client relationship.

  • Facebook
  • YouTube