top of page

Jeni dëmtuar personalisht në shtetin e Connecticut,  si pasojë e neglizhencës së grupit drejtues apo të menaxhimit në dyqan ose në territorin e një godine apo biznesi? Aksidente të panevojshme ndodhin shpesh herë në mall, dyqane, parkinge, godina spitali, në stacione gazi, apo në vende të ndryshme, ku personeli drejtues nuk kujdeset plotësisht, për të mbrojtur ashtu siç duhet sigurinë e individit ose të publikut.


Nëqoftëse juve keni pësuar një shkarje, rrënie apo ndonjë aksident në territorin e një biznesi si rezultat apo pasojë e konditave të rrezikshme të atij biznesi, cilido, ju keni të drejtën e kompensimit mbi pagesat dhe faturat mjeksore, për rrogën ose të ardhurat, dhe për riaftësimin nga dëmi I shkaktuar.
 

bottom of page