Jeni dëmtuar personalisht në shtetin e Connecticut,  si pasojë e neglizhencës së grupit drejtues apo të menaxhimit në dyqan ose në territorin e një godine apo biznesi? Aksidente të panevojshme ndodhin shpesh herë në mall, dyqane, parkinge, godina spitali, në stacione gazi, apo në vende të ndryshme, ku personeli drejtues nuk kujdeset plotësisht, për të mbrojtur ashtu siç duhet sigurinë e individit ose të publikut.


Nëqoftëse juve keni pësuar një shkarje, rrënie apo ndonjë aksident në territorin e një biznesi si rezultat apo pasojë e konditave të rrezikshme të atij biznesi, cilido, ju keni të drejtën e kompensimit mbi pagesat dhe faturat mjeksore, për rrogën ose të ardhurat, dhe për riaftësimin nga dëmi I shkaktuar.
 

Zyra në East Hartford

580 Burnside Avenue, Suite 5
East Hartford, CT 06108

Orari Zyrtar

Hënë-Premte: 10:00am - 7:00pm

Shtunë: 10:00am - 2:00pm

Diel: Closed

Zyra në Meriden

834 Broad Street
Meriden, CT 06450

FOLLOW US:

This web site is designed for general information only. The information presented in this site should not be construed to be formal legal advice or the formation of a lawyer/client relationship.

  • Facebook
  • YouTube