Avokati Ben Shehu 

Avokati Shehu e praktikon profesionin e tij ligjor në shtetin Connecticut.

 

Avokati Shehu ka punuar në fushën e siguracionit që në vitin 2005. Ai e kupton dhe e njeh mirë se si punojnë dhe funksionojnë kompanitë e siguracioneve dhe qëllimi I tij është që ai të arrijë përfundimin më të favorshëm dhe më të pershatshëm për ju. Avokati Shehu ka punuar për “The Hartford Insurance Company”, I linçesuar si përfësues për pronat dhe viktimat e dëmtuara. Avokati Shehu ka punuar për kompanitë gjigande të siguracionit, American General AIG dhe Symetra, si agjent përfaqësues I atyre kompani, në departamentin e menaxhimit, të vlerësimit dhe te riskimit.


Avokati Shehu I ka kryer studimet e tij në “University of Hartford”, ku fitoi gradën e dyfishtë në siguracion dhe në ekonomi/financë. Studimet ne jurisprudencë ai I kreu në “University of Baltimore”.

Preferenca për të përfaqësuar klientë me çështjë ligjore civile, në vend të çështjeve kriminale, ndikoi në vendimin që avokati Shehu të hapi zyrën e tij në East Hartford,CT.

 

Avokati Shehu është elokuent në zotërimin e gjuhës shqipe dhe të anglishtes.