top of page

Avokati Ben Shehu 

Avokati Shehu e praktikon profesionin e tij ligjor në shtetin Connecticut.

 

Avokati Shehu ka punuar në fushën e siguracionit që në vitin 2005. Ai e kupton dhe e njeh mirë se si punojnë dhe funksionojnë kompanitë e siguracioneve dhe qëllimi I tij është që ai të arrijë përfundimin më të favorshëm dhe më të pershatshëm për ju. Avokati Shehu ka punuar për “The Hartford Insurance Company”, I linçesuar si përfësues për pronat dhe viktimat e dëmtuara. Avokati Shehu ka punuar për kompanitë gjigande të siguracionit, American General AIG dhe Symetra, si agjent përfaqësues I atyre kompani, në departamentin e menaxhimit, të vlerësimit dhe te riskimit.


Avokati Shehu I ka kryer studimet e tij në “University of Hartford”, ku fitoi gradën e dyfishtë në siguracion dhe në ekonomi/financë. Studimet ne jurisprudencë ai I kreu në “University of Baltimore”.

Ben 20 a.jpg

Preferenca për të përfaqësuar klientë me çështjë ligjore civile, në vend të çështjeve kriminale, ndikoi në vendimin që avokati Shehu të hapi zyrën e tij në East Hartford,CT.

 

Avokati Shehu është elokuent në zotërimin e gjuhës shqipe dhe të anglishtes.

bottom of page