Zyra jonë e avokatisë beson plotësisht në prezantimin e profesionalizmit sa më të lartë të klientëve në çështjet e tyre ligjore. Shumë avokatë mund të bejnë premtime të mëdha në sensin e shpresës dhe të sigurisë. Ne në zyrën tonë ju ofrojmë klientëve tanë këshilla të hapur dhe të sinqerta, në mënyrë që cdo individ të arrijë të kuptojë realitetin e çështjes së vet personale sa më qartë.


Në momentin që zyra jonë e pranon një çështje penale për gjykim, ne e kemi plotësisht të qartë që çështja do të kërkojë një kohë të rëndësishme dhë të përkushtuar nga pala jonë për të pasur vullnetin e duhur për të punuar dhe për të ndihmuar klientin deri në proçesin e vendimit final. Ne do të punojmë dhe do të përpiqemi deri në maksimum për kompesimin e klientëve tanë, në mënyrë që ata të fitojnë pagesat apo shpenzimet e humbura mjekësore, po edhe për situatat e mëtejshme për riaftësim të plotë.

Zyra në East Hartford

580 Burnside Avenue, Suite 5
East Hartford, CT 06108

Orari Zyrtar

Hënë-Premte: 10:00am - 7:00pm

Shtunë: 10:00am - 2:00pm

Diel: Closed

Zyra në Meriden

834 Broad Street
Meriden, CT 06450

FOLLOW US:

This web site is designed for general information only. The information presented in this site should not be construed to be formal legal advice or the formation of a lawyer/client relationship.

  • Facebook
  • YouTube