top of page


Sipas ligjeve të Connecticut, të dy, qiradhënësit dhe qiramarrësit, kanë të drejta dhe përgjegjësi.

 

Pronarët duhet të sigurojnë një njësi qiraje siç përshkruhet në kontratën e qirasë dhe të veprojë sipas marrëveshjes së qirasë.

 

Ne ndihmojmë pronarët duke hartuar një marrëveshje të plotë, të drejtë dhe të përpiktë me qira të shkruar.

 

Shpeshherë pronarët kanë mbetur pa ndonjë alternativë tjetër përveç se të dëbojnë qiramarrësit që nuk janë në përputhje ose nuk paguajnë.

 

Zyra jonë është gjithmonë këtu për të ndihmuar dhe për t'u përgjigjur pyetjeve tuaja gjatë procesit të dëbimit. Ne jemi të vetëdijshëm se dëbimet janë të vështira për një pronar dhe ne jemi të përkushtuar t'ju ofrojmë një përfaqësim të shkëlqyeshëm ligjor që meritoni. Çdo gabim ose mosveprim në dokumentet e dëbimit mund të çojë në shkarkimin e çështjes, pa asnjë rekurs. Qëllimi ynë është të këshillojmë klientët se si të sigurohen qiramarrësit jo-pajtues dhe jo-pagues sa më shpejt të jetë e mundur.

bottom of page